Användaravtal

Date: 21 april 2022

Villkoren för detta avtal ("Användaravtalet") styr förhållandet mellan dig och Big Corgi Development OÜ. Reg. number: 16252850. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Masina tn 22, 10113, Estonia, (nedan - "csland.gg/sv" eller "vi" eller "Service") angående din användning av webbplatsen csland.gg/sv.

Allmänna villkor

1. Innan du ger åtkomst till eller använder tjänsten, inklusive att surfa på någon av webbplatserna csland.gg/sv i "Internet" eller göra ett köp, måste du godkänna detta användaravtal. Genom att registrera dig för ett konto eller på annat sätt använda tjänsten bekräftar du att du är i full laglig ålder och att du förstår och samtycker till detta användaravtal. Om du öppnar tjänsten via Steam-plattformen, accepterar du att följa dess villkor eller användaravtalet samt detta användaravtal.

2. Genom att installera, använda eller på annat sätt acceptera tjänsten, accepterar du villkoren i denna användaravtal. OM DU INTE Håller med villkoren, INSTALLERA INTE, ANVÄNDA ELLER ANNAN TILLGÄNG PÅ TJÄNSTEN. ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNSTEN AVGÅR DET FÖRFÖRES FÖR LAG.

1. Licens för att använda tjänsten.

1. Licensen för att använda tjänsten tillhandahålls som begränsad. Baserat på ditt samtycke och fortsatt överensstämmelse med detta användaravtal och relevanta policyer från csland.gg/sv, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar, återkallbar licens under förutsättning att begränsningarna nedan för åtkomst till och användning av service för dina personliga icke-kommersiella underhållningsändamål. Du samtycker till att inte använda Tjänsten för något annat syfte.

2. Exklusiv rättighet.

 1. Service
  Alla rättigheter, titel och intresse för tjänsten ägs av csland.gg/sv. Varumärken som används ägs av dess respektive ägare.
 2. User account
  OBSERVERA NÅGOT ATT DU ERKÄNNER OCH Håller med om att du inte har något rätt eller annat fastighetsintresse i kontot, och i tillägg, accepterar du och samtycker till att alla rättigheter beträffande kontot vid mamman och i framtiden (utan någon tidsgräns) csland.gg/sv
 3. Virtuella föremål
  csland.gg/sv har exklusiva rättigheter till allt innehåll som används i tjänsten. Trots någon motsatt bestämmelse samtycker du till att du inte har någon exklusiv rätt eller titel på något innehåll som finns i Tjänsten inklusive de virtuella artiklarna eller den virtuella valutan som används i eller härrör från Tjänsten, oavsett om den tjänas från försäljningen av föremålet eller köpt från csland.gg/sv, liksom andra objekt som är kopplade till kontot eller relaterade till tjänsten.

3. Betalnings- och återbetalningspolicy

 1. inköp
  1. Som en del av tjänsten kan du köpa en begränsad, personlig, icke-överförbar, återkallbar, exklusiv, icke-licensierbar licens för att använda de digitala objekten: (a) "virtuell valuta", inklusive men inte begränsat till virtuella pengar uttryckta som en balans på webbplatsen, som är avsedd för användning på tjänsten.
  2. Alla överförbara licenser för den köpta virtuella valutan som finns tillgängliga utomordentligt (över hela världen) under hela användningsperioden av exklusiva rättigheter i enlighet med lagstiftning i tillämplig lag, såvida inte annat anges i villkoren för förvärv av sådana virtuella valutor.
  3. Förutom vad som uttryckligen tillåts av tjänsten får du inte sälja, återbetala eller på annat sätt avyttra den virtuella valutan till någon person eller enhet, inklusive utan begränsning csland.gg/sv andra användare och tredje part.
  4. Tillhandahållande av virtuell valuta för användning på csland.gg/sv är en tjänst som börjar omedelbart efter godkännandet av ditt köp på csland.gg/sv. Tjänster inom ramen för denna tjänst erkänns som helt levererade från det ögonblick då du tillhandahåller en virtuell valuta.
 2. Betalning
  Du samtycker till att betala alla avgifter och tillämpliga skatter, bankavgifter och andra betalningstjänster från tredje part, vare sig du är på sidan eller på sidan för alla som använder ditt registrerade konto.
 3. Vi ger ingen återbetalning efter det att saldot har använts. Endast det balans som aldrig har använts kan återbetalas. Återbetalning kan göras med avdrag för provisioner för betalningssystem. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för hjälp om du får problem med att ta emot eller ladda ner våra produkter.
 4. Kunden kan inom 24 timmar efter att ha gjort en felaktig transaktion kontakta Goskins kundsupport via [email protected] med en begäran om återbetalning, tillhandahålla en detaljerad förklaring och bifoga, om tillgängligt, alla möjliga bevis. Dedikerat Goskin-team måste inom 3 arbetsdagar överväga en ansökan om återbetalning och återgå till kunden med resultatet av övervägande. Tidpunkten för återbetalningen beror enbart på den betalningsmetod som ursprungligen användes för betalningen och beror inte på Goskin.

4. Serviceuppdatering

Du förstår att tjänsten utvecklas. csland.gg/sv kan kräva att du accepterar uppdateringar av tjänsten. Du erkänner och samtycker till att csland.gg/sv kan uppdatera tjänsten genom att meddela dig eller utan att göra ett sådant meddelande.

5. Tvistlösning och tillämplig lag

 1. När det gäller tvister mellan dig och csland.gg/sv rekommenderar vi starkt att du först kontaktar vårt supportteam.
 2. Varje tvist mellan dig och csland.gg/sv som är föremål för reglering av lagen i Estland, utan hänsyn till lagstiftningens regler.

6. Separation av bestämmelser

Om någon del av detta användaravtal av en behörig domstol anses vara ogiltigt eller inte verkställbart, helt eller delvis, kommer endast en sådan del av detta användaravtal, som erkänns att vara ogiltig eller inte verkställbar, att betraktas som ogiltig i denna jurisdiktion, och endast i den utsträckning det har erkänts som sådan och det kommer inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten i någon aspekt och någon jurisdiktion andra delar av detta användaravtal, som förblir i full kraft och verkan.

7.Ytterligare villkor; EULAs

Ytterligare villkor; EULAs

När du använder G2A Pay-tjänster som tillhandahålls av G2A.COM Limited (nedan kallad "G2A Pay-tjänstleverantören") för att göra ett köp på vår webbplats överförs ansvaret för ditt köp först till G2A.COM Limited innan det levereras till dig. G2A.COM blir Merchant of Record över ditt köp. G2A-tjänsteleverantören tar över huvudansvaret, med vår hjälp, för betalning och betalningsrelaterad kundsupport. Villkoren mellan G2A Pay-tjänsteleverantören och kunder som använder G2A Pay-tjänster regleras av separata avtal som kan hittas under länken https : //pay.g2a.com/terms-and-conditions och omfattas inte av villkoren på denna webbplats.

För att fortsätta med betalningstransaktionen anför du tillfälligt G2A.COM som transaktionens ämne, och G2A.COM tar ansvar för produkten och för transaktionsbehandlingen.

När det gäller kunder som gör inköp via G2A Pay-leverantörskassan, (i) ska G2A Pay-tjänsteleverantörens integritetspolicy gälla alla betalningar och bör ses över innan de gör några köp, och (ii) återbetalningspolicyn för G2A Pay-tjänstleverantören ska gäller för alla betalningar såvida inte meddelandet uttryckligen tillhandahålls av köparen i förväg. Dessutom kan köp av vissa produkter kräva att köpare samtycker till en eller flera licensavtal för slutanvändare (eller "" EULAs "") som kan innehålla ytterligare villkor som ställs in av produktleverantören snarare än av oss eller G2A Pay-tjänsteleverantören. Du kommer att vara bunden av alla EULA som du samtycker till.

Du är ansvarig för eventuella avgifter, skatter eller andra kostnader i samband med köp och leverans av dina artiklar till följd av avgifter som tas ut av ditt förhållande med leverantörer av betaltjänster eller de tullar och skatter som tas ut av dina lokala tulltjänstemän eller annat tillsynsorgan.

För kundfrågor eller tvister kan du kontakta oss via e-post på [email protected].

Frågor relaterade till betalningar som gjorts genom betalning av G2A Pay-tjänsteleverantören bör adresseras [email protected].

När det är möjligt kommer vi att arbeta med dig och / eller alla användare som säljer på vår webbplats för att lösa eventuella tvister som uppstår genom ditt köp.

8. POLICY FÖR ÅTERBETALNING/AVBESTÄLLNING

Om du använde medel/del av medel från ditt Konto görs alla dina betalningar via betaltjänstleverantören och det finns ingen lagstadgad rätt till återkallelse av köpta varor och/eller tjänster eller andra faciliteter. Återbetalning är möjlig om inga varor/tjänster har köpts och alla insatta medel finns tillgängliga på kontot. I andra fall är återbetalningsmöjligheten beroende av administrationens eller betalningssystemens/agenternas bedömning. Vid återbetalning/avbokning kommer alla mynt som finns tillgängliga på användarens konto att justeras.

Du bekräftar och samtycker till att din användares konto inte är ett bankkonto och därför inte är försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av någon bank eller annan systemförsäkring. Dessutom kommer alla medel som deponeras på ditt konto inte att ge någon ränta och kan gå förlorade.