Zgoda użytkownika

Date: 21 kwietnia 2022

Warunki niniejszej umowy („Umowa użytkownika”) regulują stosunki między Tobą a Big Corgi Development OÜ. Reg. number: 16252850. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Masina tn 22, 10113, Estonia, (zwane dalej „csland.gg/pl” lub „my” lub „Usługa”) dotyczące korzystania z witryny csland.gg/pl.

Ogólne warunki

1. Przed udzieleniem dostępu lub skorzystaniem z Usługi, w tym przeglądaniem dowolnej strony csland.gg/pl w „Internecie” lub dokonaniem zakupu, musisz wyrazić zgodę na niniejszą umowę z użytkownikiem. Rejestrując konto lub w inny sposób korzystając z usługi, potwierdzasz, że jesteś w pełnoletnim wieku oraz że rozumiesz i akceptujesz niniejszą umowę z użytkownikiem. Jeśli uzyskujesz dostęp do usługi za pośrednictwem platformy Steam, zgadzasz się przestrzegać jej warunków lub umowy użytkownika, a także niniejszej umowy użytkownika.

2. INSTALUJĄC, KORZYSTAJĄC LUB W INNY SPOSÓB DOSTĘPUJĄCY DO USŁUGI, ZGADZAJĄ SIĘ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI, NIE INSTALUJ, NIE UŻYWAJ ANI W INNY SPOSÓB DOSTĘPU DO USŁUGI. KORZYSTANIE Z TEJ USŁUGI JEST USUNIĘTE, GDZIE ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.

1. Licencja na korzystanie z Usługi.

1. Licencja na korzystanie z usługi jest ograniczona. W oparciu o Twoją zgodę i ciągłe przestrzeganie niniejszej Umowy użytkownika i odpowiednich zasad csland.gg/pl, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej licencji, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń w celu uzyskania dostępu i korzystania z usługa dla osobistych niekomercyjnych celów rozrywkowych. Zgadzasz się nie korzystać z Usługi w żadnym innym celu.

2. Wyłączne prawo.

 1. Usługa
  Wszelkie prawa, tytuł i odsetki od usługi są własnością csland.gg/pl. Użyte znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
 2. User account
  NIEZNACZNIE WSZELKIEGO UZNAJĄC I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE NIE MA PRAWA LUB INNEJ INTERESU NIERUCHOMOŚCI NA KONCIE, A DODATKOWO POTWIERDZAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRAWA W ODNIESIENIU DO KONTA W CHWILI I NA PRZYSZŁOŚĆ (BEZ WZGLĘDU NA OGRANICZENIE) csland.gg/pl
 3. Przedmioty wirtualne
  csland.gg/pl ma wyłączne prawa do wszystkich treści wykorzystywanych w Usłudze. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień stanowiących inaczej, użytkownik zgadza się, że nie ma wyłącznych praw ani tytułów do treści zawartych w Usłudze, w tym przedmiotów wirtualnych lub wirtualnej waluty używanych w Usłudze lub wynikających z niej, niezależnie od tego, czy jest ona uzyskiwana ze sprzedaży przedmiotu lub zakupione od csland.gg/pl, a także inne przedmioty związane z kontem lub związane z usługą.

3. Zasady dotyczące płatności i zwrotów

 1. Zakupy
  1. W ramach Usługi możesz nabyć ograniczoną, osobistą, niezbywalną, odwołalną, wyłączną, niepodlegającą sublicencji licencję na korzystanie z obiektów cyfrowych: (a) „wirtualną walutę”, w tym między innymi wirtualne pieniądze wyrażone jako saldo na stronie, która jest przeznaczona do użycia w serwisie.
  2. Wszystkie licencje zbywalne na zakupioną walutę wirtualną dostępne są na zewnątrz (na całym świecie) przez cały okres korzystania z praw wyłącznych zgodnie z ustawodawstwem obowiązującego prawa, chyba że określono inaczej w warunkach nabywania takich wirtualnych walut.
  3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Usługę, nie możesz sprzedawać, spłacać ani w inny sposób zbywać wirtualnej waluty żadnej osobie ani podmiotowi, w tym między innymi csland.gg/pl innym użytkownikom i stronom trzecim.
  4. Udostępnianie wirtualnej waluty za korzystanie z csland.gg/pl to usługa, która rozpoczyna się natychmiast po zaakceptowaniu zakupu w csland.gg/pl. Usługi w ramach tej usługi są uznawane za w pełni świadczone od momentu dostarczenia wirtualnej waluty.
 2. Dokonanie płatności
  Zgadzasz się uiścić wszelkie opłaty i wszelkie podatki, opłaty bankowe i inne zewnętrzne usługi płatnicze, po twojej stronie lub po stronie każdego, kto korzysta z twojego zarejestrowanego konta.
 3. Po wydaniu salda nie zwracamy pieniędzy. Tylko saldo, które nigdy nie zostało wykorzystane, może zostać zwrócone. Zwrotu można dokonać z potrąceniem prowizji dla systemów płatniczych. Zalecamy skontaktowanie się z nami w celu uzyskania pomocy w przypadku problemów z otrzymywaniem lub pobieraniem naszych produktów.
 4. Klient, w ciągu 24 godzin po dokonaniu błędnej transakcji, może skontaktować się z obsługą klienta Goskin pod adresem [email protected] z prośbą o zwrot pieniędzy, dostarczając szczegółowe wyjaśnienie i dołączając, jeśli to możliwe, wszelkie możliwe dowody. Dedykowany zespół Goskin, w ciągu 3 dni roboczych, musi rozpatrzyć wniosek o zwrot pieniędzy i powrócić do klienta z wynikiem rozpatrzenia. Czas zwrotu zależy wyłącznie od metody płatności użytej do płatności i nie zależy od Goskin.

4. Aktualizacja usługi

Rozumiesz, że Usługa się rozwija. csland.gg/pl może wymagać zaakceptowania aktualizacji usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że csland.gg/pl może zaktualizować Usługę, powiadamiając użytkownika lub nie powiadamiając go.

5. Rozwiązywanie sporów i obowiązujące prawo

 1. Jeśli chodzi o spór między tobą a csland.gg/pl, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z naszym zespołem pomocy technicznej.
 2. Wszelkie spory między tobą a csland.gg/pl podlegają przepisom prawa Estonia, bez względu na normy kolizyjne.

6. Rozdzielenie rezerw

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy z użytkownikiem zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, w całości lub w części, wówczas tylko taka część niniejszej umowy użytkownika, uznana za nieważną lub niewykonalną, zostanie uznana za nieważną w tej jurysdykcji, oraz tylko w takim zakresie, w jakim został uznany za taki, i nie wpłynie to na ważność ani wykonalność w żadnym aspekcie ani żadnej jurysdykcji innych części niniejszej umowy z użytkownikiem, które pozostają w pełnej mocy.

7. Dodatkowe warunki; EULAs

Dodatkowe warunki; EULAs

W przypadku korzystania z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (zwanych dalej „dostawcą usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za zakup zostanie przeniesiona na G2A.COM Limited przed jego dostarczeniem Tobie. G2A.COM staje się Merchant of Record po zakupie. Dostawca usług G2A Pay przyjmuje z naszą pomocą podstawową odpowiedzialność za płatności i obsługę klienta związaną z płatnościami. Warunki między dostawcą usług G2A Pay a klientami korzystającymi z usług G2A Pay podlegają odrębnym umowom, które można znaleźć pod linkiem https : //pay.g2a.com/terms-and-conditions i nie podlegają Warunkom na tej stronie.

Aby kontynuować transakcję płatniczą, tymczasowo powierzasz G2A.COM przedmiot transakcji, a G2A.COM bierze odpowiedzialność za produkt i przetwarzanie transakcji.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem kasy G2A Pay, (i) polityka prywatności dostawcy usług G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności i powinna zostać sprawdzona przed dokonaniem zakupu, oraz (ii) polityka zwrotu dostawcy usług G2A Pay będzie mają zastosowanie do wszystkich płatności, chyba że odpowiedni dostawca z wyprzedzeniem powiadomi kupujących z wyprzedzeniem. Ponadto zakup niektórych produktów może również wymagać od kupujących zgody na jedną lub więcej umów licencyjnych użytkownika końcowego (lub „EULA”), które mogą zawierać dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a nie przez nas lub dostawcę usług G2A Pay. Będziesz związany dowolną umową EULA, na którą się zgadzasz.

Odpowiadasz za wszelkie opłaty, podatki lub inne koszty związane z zakupem i dostawą swoich przedmiotów wynikające z opłat nałożonych przez twoje relacje z dostawcami usług płatniczych lub ceł i podatków nałożonych przez lokalnych urzędników celnych lub inny organ regulacyjny.

W przypadku zapytań lub sporów z obsługą klienta, możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres [email protected].

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem płatności dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected].

Tam, gdzie to możliwe, będziemy współpracować z Tobą i / lub dowolnym użytkownikiem sprzedającym w naszej witrynie, aby rozwiązać wszelkie spory wynikające z zakupu.

8. POLITYKA ZWROTÓW/ANULOWANIA

W przypadku wykorzystania środków/części środków z Konta wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych i nie ma ustawowego prawa do odwołania zakupionych towarów i/lub usług lub innych udogodnień. Zwrot jest możliwy w przypadku, gdy żadne towary/usługi nie zostały zakupione, a wszystkie zdeponowane środki są dostępne na Koncie. W innych przypadkach możliwość zwrotu zależy od uznania Administracji lub systemów/agentów płatności. W przypadku zwrotu/anulowania wszystkie monety dostępne na Koncie Użytkownika zostaną skorygowane.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Konto Użytkownika nie jest kontem bankowym i w związku z tym nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane ani w inny sposób chronione przez żaden system bankowy lub inne ubezpieczenie. Ponadto wszelkie środki zdeponowane na Koncie Użytkownika nie będą oprocentowane i mogą zostać utracone.